Por acordo do órgano de Administración da sociedade, convócase Xunta Xeral Ordinaria de accionistas da Sociedade CUEVAS Y CÍA. S.A., que se celebrará na sala de reunión do domicilio social, sito en Polígono Industrial San Cibrao das Viñas C/1 nº 10, San Cibrao das Viñas, Ourense, en primeira convocatoria o día 13 de xuño de 2022, ás nove e media horas, ou o día seguinte no mesmo lugar e hora, en segunda convocatoria.